Đại hội tôn vinh sẽ diễn ra vào ngày 31/12/2019.

Gala Dinner sẽ diễn ra vào ngày 16/01/2020