TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Phương châm:

 • Đại Hưng là một tổ chức có tính cộng đồng mà mỗi nhân viên là một cộng sự, đoàn kết sáng tạo và đổi mới không ngừng .

Lấy khách hàng làm trọng tâm:

 • Xây dựng mối quan hệ công bằng giữa các doanh nghiệp, đối tác và cộng sự trên cơ sở cùng quan tâm chia sẻ lợi ích các bên để cùng nhau phát triển.

Chính sách chất lượng:

 • Đại Hưng luôn nỗ lực làm khách hàng hài lòng thông qua quá trình cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm và dịch vụ công ty cung cấp .

Cam kết tương lai:

 • Thiện chí , cầu tiến, luôn lắng nghe và học hỏi để Đại Hưng ngày một lớn mạnh.
 • Vì lợi ích của khách hàng , cộng sự, đối tác và của cộng đồng, đem lại giá trị đích thực cho cuộc sống.
 • Đại Hưng phát triển trên cơ sở vì một môi trường bền vững, vì chất lượng cuộc sống và có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

 • Năm 2020: phát tiển hệ thống bán hàng và phát triển hệ thống nhà phân phối sản phẩm trong phạm vi 30 tỉnh lớn được đánh giá có tiềm năng phát triển.
 • Năm 2022: công ty sẽ phát triển hệ thống 63 tỉnh thành , mỗi tỉnh có 1 chi nhánh.
 • Năm 2025: trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành tại Việt Nam.

PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC

 •  Tôn trọng cấp trên
 • Trách nhiệm cấp dưới
 • Chân thành với đồng nghiệp
 • Không tư lợi cá nhân